Moduły automatyki SZR


PA1100QM SIEĆ-SIEĆ PA1001QM SIEĆ-AGRAGAT PA1110QM SIEĆ-SIEĆ-SPRZĘGŁO PA1011QM SIEĆ-AGREGAT-SPRZĘGŁO MODUŁY NIESTANDARDOWE

PA1100-QM - konfiguracja sieć-sieć

SZR PA1100-Q

Moduł automatyki SZR dla 2 zasilań, elementy łączeniowe mocy: dowolne wyłączniki lub rozłączniki z napędem silnikowym. Blokady: elektryczna, pożarowa i programowa.

Automatyka wykrywa uszkodzenie napędu i kontroluje wyzwolenie łącznika mocy. Sterowanie: automatyczne, ręczne i odstawienie układu SZR.


Końcówka kodu:
-QM0 - elementy sterownicze (przełączniki trybu pracy), zainstalowane na płycie.
-QM1 - elementy sterownicze (przełączniki trybu pracy), do wyniesienia na elewację rozdzielnicy.
-QM0/1-V - parametryzacja i wizualizacja: kolorowy panel dotykowy 7-cali.


Moduły SZR [wyłączniki sieć-sieć] do wbudowania w rozdzielnicę

Moduły automatyki Samoczynnego Załączania Rezerwy do współpracy z dowolnymi wyłącznikami/rozłącznikami mocy z napędami silnikowymi w konfiguracji zasilania "sieć-sieć". Moduły SZR do wbudowania w rozdzielnicę, są zmontowane na płycie, pokrytej alucynkiem i zawierają wszystkie niezbędne elementy i po podłączeniu kabli zasilających i odpływowych, są gotowe do pracy.


Moduły realizują następujące funkcje:

  • - nadzór zaniku fazy, asymetrii, kolejności faz
  • - praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu
  • - wykrywanie uszkodzenia napędu silnikowego
  • - wykrywanie wyłączeń przeciążeniowych i zwarciowych łącznika mocy
  • - możliwość podłączenia elementów odciążających rozdzielnicę przy pracy z zasilania rezerwowego
  • - elementy sterujące (przełączniki trybu pracy, wybór zasilania w pracy ręcznej) montowane na płycie lub do wyniesienia na elewację rozdzielnicy
  • - blokady: elektryczna, programowa, pożarowa i od wyzwolenia łącznika mocy
  • - opcja z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim - pełna parametryzacja i wizualizacja modułu ze specjalnym ekranem zdarzeń i awarii, stempel czasowy pojawienia się zdarzenia i jego ustąpienia
  • - opcja z modułem SMS-GSM do wysyłania komunikatów o stanie SZR

Schemat kodowania modułów SZR do wyłączników mocy

Kodowanie modułów SZR