Moduły automatyki SZR


Moduły z analizatorem sieci zasilającej

SZR z analizatorem sieci

Moduł automatyki SZR z analizatorem sieci dla dowolnej ilości zasiań, elementy łączeniowe mocy: dowolne wyłączniki lub rozłączniki z napędem silnikowym. Blokady: elektryczna, pożarowa i programowa.

Automatyka wykrywa uszkodzenie napędu i kontroluje wyzwolenie łącznika mocy. Sterowanie: automatyczne, ręczne i odstawienie układu SZR.


Końcówka kodu:
-QM0 - elementy sterownicze (przełączniki trybu pracy), zainstalowane na płycie.
-QM1 - elementy sterownicze (przełączniki trybu pracy), do wyniesienia na elewację rozdzielnicy.
-QM0/1-Visu - parametryzacja i wizualizacja: kolorowy panel dotykowy 7-cali.

Analizator sieci zasilającej

Na podstawie pomiarów moduł pomiaru mocy udostępnia w obrazie procesu wszystkie wartości pomiarowe, takie jak:

  • moc bierna/pozorna/czynna,
  • zużycie energii,
  • współczynnik mocy,
  • kąt przesunięcia fazowego,
  • częstotliwość sieci
  • napięcie zasilania
  • prąd
Wielkości pomiarowe oraz analiza wyższych harmonicznych do 41. harmonicznej pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej analizy zasilania w sieci obiektu kontrolowanego. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia (indukcyjne, pojemnościowe) oraz czy chodzi o odbiornik, czy o generator energii.

Moduły automatyki Samoczynnego Załączania Rezerwy do współpracy z dowolnymi wyłącznikami/rozłącznikami mocy z napędami silnikowymi w dowolnej konfiguracji zasialń. Moduły SZR do wbudowania w rozdzielnicę, są zmontowane na płycie, pokrytej alucynkiem i zawierają wszystkie niezbędne elementy i po podłączeniu kabli zasilających i odpływowych, są gotowe do pracy.


Schemat kodowania modułów SZR do wyłączników mocy

Kodowanie modułów SZR